www.isadesign.nl 4.1 out of 5 (based on 143 ratings)

Ontwikkelingen social media 2014

  • 29-01-2014

bron: Marketingfacts

Social media in Nederland 2014: jongeren blijven Facebook trouw

Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van social media

Naamloos-1.png

Ondanks signalen die het tegendeel lijken aan te geven, is het gebruik van Facebook het afgelopen jaar gestegen. Er zijn 8,9 miljoen Nederlanders van 15 jaar en ouder die gebruikmaken van Facebook. Vorig jaar waren dit er 7,9 miljoen; dat betekent een stijging van 13 procent. Het dagelijks gebruik van Facebook is eveneens gestegen ten opzichte van 2013 (+ 22 procent), terwijl er juist minder Nederlanders dagelijks gebruikmaken van Twitter (- 6 procent) en LinkedIn (- 25 procent). 

Dat blijkt uit het Nationale Social Media Onderzoek 2014 van onderzoeksbureau Newcom Research & Consultancy. Keren jongeren Facebook de rug toe? Verovert Google+ terrein? En hoe staat het met nieuwe sociale netwerken als Instagram en SnapChat? Dat zijn de vragen waar het rapport antwoord op geeft.

Bijna 9 op de 10 Nederlanders maken gebruik van social media 

Bijna alle Nederlanders van 15 tot en met 39 jaar maken gebruik van social media. Het Nederlandse gemiddelde staat op 86 procent.

Er zijn meer vrouwen dan mannen die gebruikmaken van social media. Van de Nederlandse socialmediagebruikers is 53 procent vrouw en 47 procent man.  

Schermafbeelding_2014-01-23_om_15.06.43.png

Dagelijks gebruik van Twitter en LinkedIn gedaald

Het dagelijks gebruik van Twitter en Linkedin is sinds 2013 afgenomen. Twitter heeft 6 procent minder dagelijks gebruikers en het aantal dagelijks gebruikers van Linkedin is afgenomen met 25 procent. 

Het aantal Nederlanders dat deze netwerken zegt te gebruiken is daarentegen wel gestegen. Er maken 3,5 miljoen Nederlanders gebruik van Twitter. Dat is 6 procent meer dan vorig jaar. LinkedIn wordt door 4,1 miljoen Nederlanders gebruikt. Dat waren er vorig jaar 3,9 miljoen.

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.13.36.png

Het gebruik van YouTube is al jaren stabiel in Nederland. Er zijn net als vorig jaar 7,1 miljoen Nederlanders die video's kijken op de site, die eigendom is van Google. Ondanks de grote gebruikersgroep zijn er relatief weinig gebruikers dagelijks te vinden. Google zal er blij mee zijn dat die groep wel is gegroeid ten opzichte van vorig jaar. Momenteel zijn het 1,1 miljoen Nederlanders die dagelijks op YouTube te vinden zijn, 22 procent meer dan vorig jaar.

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.14.58.png

5 procent van de Nederlanders is afgehaakt van Facebook

Het was tijdens de presentatie van de kwartaalcijfers in oktober 2013 dat Facebook toegaf dat het dagelijkse gebruik van tieners in Amerika was afgenomen. De resultaten van het Nationale Social Media Onderzoek wijzen echter uit dat het aantal Nederlandse jongeren dat Facebook gebruikt, is gestegen. 94 procent van de 15-19-jarigen gebruikt Facebook, vorig jaar was dat nog 87 procent. Maar zo mogelijk nog belangrijker: het aantal dagelijkse gebruikers is gegroeid. Waar vorig jaar 65 procent van de jongeren aangaf Facebook dagelijks te gebruiken, is dat dit jaar gegroeid naar 75 procent. 

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.17.07.png

Dat het belang van Facebook is gegroeid, zien we ook terug in het feit dat een ruime meerderheid (59 procent) Facebook het meest belangrijkste platform vindt. Een jaar geleden was de helft van de respondenten het daarmee eens. Dat resultaat staat haaks op wat onderzoek van GWI claimt. Cijfers van comScore tonen aan dat Facebook sinds augustus 2013 elke maand haar eigen bezoekersrecord heeft verbroken

Wat opvalt als we kijken naar afhakers, is dat jongeren Facebook relatief trouw zijn. Slechts 2 procent van de 15-19-jarigen heeft Facebook vaarwel gezegd het afgelopen jaar. Onder 65-plussers was het aandeel afhakers 7 procent. 

De belangrijkste redenen om met Facebook te stoppen zijn (percentage van de afhakers): 

  1. Er zitten te veel mensen op waar ik niks mee heb (48 procent).
  2. Het kost me te veel tijd (41 procent).
  3. Ik vertrouw Facebook niet (34 procent).

Aandeel jonge Twitteraars neemt af

Kijken we naar de Nederlandse Twitteraars, dan zien we dat het afhaakpercentage een stuk hoger is: 11 procent. Het vrije karakter van Twitter maakt het platform voor velen aantrekkelijk, maar het maakt ook dat niet iedereen het platform makkelijk begrijpt. De belangrijkste reden om met Twitter te stoppen is dan ook: "Het levert me te weinig op" (36 procent). 

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.17.57.png

Twitter is nog altijd meest populair onder 15-19-jarigen en 20-39-jarigen. Wel zien we dat er minder jongeren gebruikmaken van Twitter ten opzichte van vorig jaar. Het aantal Twitteraars van 20 tot en met 39 jaar nam daarentegen juist toe. 

Google+

Het blijft, vanwege de naamsverwarring (Google vs. Google+), lastig om de vraag naar het gebruik van Google+ te beantwoorden. Kijken we naar de antwoorden van de respondenten, dan zien we dat 3,3 miljoen Nederlanders Google+ zegt te gebruiken. Vorig jaar waren dit er nog 2 miljoen. Van de 3,3 miljoen gebruikers zou 1 miljoen dagelijks gebruikmaken van het sociale netwerk van Google. Hoewel ik de absolute aantallen betwijfel, is er wel een duidelijke groei in het gebruik te zien. Dit zie ik zelf ook terug op de Google+-pagina van isadesign. Waar de interactie een jaar geleden zeer schaars was, wordt er nu een stuk vaker ge+1'd en gereageerd op updates.

Nieuwe platformen veroveren terrein: 1,4 miljoen Nederlanders gebruiken Instagram

Het verleggen van de focus van check-ins naar lokale informatie en aanbevelingen heeft Foursquare goed gedaan, zo blijkt uit de cijfers. Het aantal Nederlandse gebruikers steeg het afgelopen jaar van 0,2 naar 0,3 miljoen. Daarnaast groeide het aantal dagelijkse gebruikers van 52.000 naar 78.000.

De sociale foto-apps/netwerken doen het ook goed. Instagram is het meest populair: 1,4 miljoen Nederlanders gebruiken de app, waarvan 536.000 dagelijks. Maar ook het onder jongeren populaire SnapChat gaat hard. 700.000 Nederlanders gebruiken de app om snaps (foto's of video's die slechts een beperkte tijd zijn te bekijken) te versturen. Maar liefst meer dan eenderde van hen (274.000) gebruikt de app dagelijks. 

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.18.48.png

Ook het gebruik van Pinterest is het afgelopen jaar flink gegroeid. Momenteel maken 1,1 miljoen Nederlanders gebruik van het digitale fotoprikbord. Vorig jaar waren dit er nog een half miljoen. 

Vertrouwen in social media neemt af, voornamelijk onder jongeren

Social media hebben een vaste plek in het leven van de Nederlander. De ontwikkeling van de rol van social media lijkt af te nemen. Het percentage respondenten dat verwacht dat social media een steeds grotere rol gaan spelen in hun leven is voor de tweede keer op rij afgenomen. 

Schermafbeelding_2014-01-23_om_14.19.48.jpg

Tegelijkertijd zien we dat het vertrouwen in sociale media afneemt. Waar in 2013 nog 21 procent van de Nederlanders aangaf social media te vertrouwen, is dat in 2014 afgenomen tot 18 procent. Jongeren hebben het meest vertrouwen in social media (31 procent). Dat is wel een flinke daling ten opzichte van vorig jaar (42 procent). Het vertrouwen onder ouderen is veel lager. Zo'n 7 procent van de 65-plussers zegt social media te vertrouwen. 

3,5 miljoen Nederlanders overtuigd gebruiker

Op basis van het gebruik, de intensiteit van het gebruik en de attitudes ten opzichte van social media heeft Newcom Research & Consultancy Nederlanders ingedeeld naar typen gebruikers. Volgens het Social Media Landscape Model is 26 procent overtuigd gebruiker (convinced). Zij maken gebruik van 3 of meer socialmediaplatformen en hebben er relatief veel vertrouwen in. Zo'n 2 miljoen Nederlanders zijn te typeren als dedicated; zij zijn vaak op 2 à 3 platformen actief en staan neutraal ten opzichte van nieuwe platformen.

Meer dan eenderde (35 procent) van de afhakers valt in de categorie hesitant. Desalniettemin gebruikt de helft 1 of 2 platformen. De laatste groep, de sceptics, bestaat uit 3 miljoen Nederlanders. Deze groep bevat 40 procent van alle 65-plussers. Binnen de sceptici heerst weinig vertrouwen in social media en daaraan gerelateerd is het socialemediagebruik in deze groep ook laag.

Schermafbeelding_2014-01-23_om_15.14.47.png

 

Vrijblijvende offerte

Opzoek naar een op maat social media oplossing ? Vraag dan snel een offerte aan

Offerte aanvragen

Meer informatie over social media ?

Wilt u meer weten over ons bedrijf of onze diensten neem dan contact met ons op

Of bel nu 0416-880440Deel deze pagina